Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

Trình tự thực hiện:

1.       Cá nhân, cơ sở xin cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân gửi hồ sơ xin cấp tại Sở Y tế .
2.       Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Y tế khi nhận hồ sơ phải kiểm tra hồ sơ (nếu chưa đầy đủ trả lại và yêu cầu hoàn thiện), thu lệ phí và ghi phiếu tiếp nhận.
3.       Tổng hợp và báo cáo hội đồng tư vấn xét duyệt hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân thẩm định hồ sơ xét cấp chứng chỉ hành nghề;
4.       Hội đồng tư vấn họp, xem xét và trình lãnh đạo Sở Y tế quyết định cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân (trường hợp không cấp gia hạn có văn bản trả lời ).
5.       Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả chứng chỉ vào các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:
1.       Đơn đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân (mẫu số: 18);
2.       Giấy chứng nhận sức khoẻ do các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên cấp;
3. Bản cam kết hành nghề (mẫu số 17)

4.       02 ảnh 4x6 mới chụp;
5.       02 phong bì có dán tem, ghi đầy đủ địa chỉ để liên lạc;
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Y tế
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Chứng chỉ hành nghề

- Lệ phí (nếu có):m300.000 đồng.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
1.       Đơn đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân (mẫu số:18);
2. Bản cam kết hành nghề (mẫu số 17)

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1.       Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;
2.       Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/09/2003 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân;
3.       Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/05/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

 
Dịch vụ công ty chuyên nghiệp: thanh lap cong ty - dich vu giay phep - dịch vụ thanh lap cong ty - dang ky kinh doanh - thanh lap cong ty giá rẻ - thanh lap doanh nghiep - dịch vụ dang ky kinh doanh - thanh lap cong ty TNHH, cổ phần
giay phep

Giấy Phép Ngẫu Nhiên