Cấp giấy phép tổ chức đợt khám, chữa bệnh nhân đạo

Trình tự thực hiện:
1. Hồ sơ đoàn khám, chữa bệnh nhân đạo gửi về Sở Y tế.
2. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ và ghi phiếu tiếp nhận.
3. Tổng hợp và trình Giám đốc Sở xem xét phê duyệt (Trường hợp không đồng ý có văn bản trả lời)
- Cách thức thực hiện:
Trực tiếp
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
1. Văn bản đề nghị cấp phép tổ chức đợt khám, chữa bệnh nhân đạo;
2. Bản kê khai danh sách nhân sự, hồ sơ của người làm công việc chuyên môn trong đoàn (sơ yếu lý lịch, bản sao bằng chuyên môn có công chứng);
3. Danh mục trang thiết bị, dụng cụ y tế, hộp thuốc chống choáng;
4. Danh mục thuốc cấp phát miễn phí;
5. Đối với người nước ngoài làm công việc chuyên môn phải có giấy phép của Sở Y tế (thủ tục hồ sơ như cấp phép hoạt động cho người nước ngoài).
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:
-     Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
-      Đối với người nước ngoài trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân, tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Sở Y tế
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Phê duyệt kết quả
- Lệ phí (nếu có):
Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-         Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;
-         Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/09/2003 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân;
-         Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/05/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân

 
Dịch vụ công ty chuyên nghiệp: thanh lap cong ty - dich vu giay phep - dịch vụ thanh lap cong ty - dang ky kinh doanh - thanh lap cong ty giá rẻ - thanh lap doanh nghiep - dịch vụ dang ky kinh doanh - thanh lap cong ty TNHH, cổ phần
giay phep

Giấy Phép Ngẫu Nhiên