Cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định.
Các Bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác khoáng sản nộp hồ sơ tại Văn phòng 01 cửa của Sở TN&MT.    
Bước 2:     Văn phòng 01 cửa kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị.    
Bước 3:     Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp hồ sơ trình UBND tỉnh ký quyết định.    
Bước 4:     Bước 4: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại phòng Kế toán – STNMT.    
Bước 5:     Tổ chức, cá nhân đến tại Văn phòng 01 cửa của Sở TN&MT nhận giấy phép khai thác khoáng sản.

Thành phần hồ sơ
1.     - Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản (có mẫu quy định, nộp bản chính).    
2.     - Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (bản chính).    
3.     - Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn hoặc Đề án khai thác khoáng sản đã được phê quyệt theo quy định (bản sao có chứng thực).    
4.     - Giấy chứng nhận tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác (bản sao có chứng thực).    
5.     - Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản (bản sao có chứng thực nếu có);    
6.     - Báo cáo đánh giá tác đông môi trường được phê duyệt hoặc Phiếu xác nhận môi trường cho dự án của cơ quan nhà nước có chức năng (bản sao có chứng thực).

 

 
Dịch vụ công ty chuyên nghiệp: thanh lap cong ty - dich vu giay phep - dịch vụ thanh lap cong ty - dang ky kinh doanh - thanh lap cong ty giá rẻ - thanh lap doanh nghiep - dịch vụ dang ky kinh doanh - thanh lap cong ty TNHH, cổ phần
giay phep

Giấy Phép Ngẫu Nhiên