Thủ tục cấp Giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực

Thành phần hồ sơ :

1.  Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định); 
2.  Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc; 
3.  Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo mẫu quy định) kèm theo bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn; 
4.  Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian 05 năm gần nhất; 
5.  Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép; 
6.  Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động). 
Số bộ hồ sơ:
03 bộ

 
Dịch vụ công ty chuyên nghiệp: thanh lap cong ty - dich vu giay phep - dịch vụ thanh lap cong ty - dang ky kinh doanh - thanh lap cong ty giá rẻ - thanh lap doanh nghiep - dịch vụ dang ky kinh doanh - thanh lap cong ty TNHH, cổ phần
giay phep

Giấy Phép Ngẫu Nhiên